segítség english deutsch kezdőlap elérhetőségárverés webshop magunkról


(aukciós katalógus)

 
Az árverést a Kft. az árvereztetők
megbízásából szervezi, rendezi és
vezeti. Az árverés úgy történik, hogy
az árverésvezető a sorra kerülő
tárgy (részletek)

felvásárlás felvásárlás

 

kezdőlap | honlaptérkép | elérhetőség
TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 2000 - 2009

 

 

 

ÁRVERÉSI FELTÉTELEK

1. Az árverést a Kft. az árvereztetők megbízásából szervezi, rendezi és vezeti. Az árverés úgy történik,
hogy az árverésvezető a sorra kerülő tárgy katagólusszámát, valamint kikiáltási árát élőszóval kihirdeti,
amire a venni szándékozók számozott táblával teszik meg ajánlatukat.

2. A tárgy tulajdonjogát az árvereztetőtől leütéssel az az árverési vevő szerzi meg, aki a legmagasabb
ajánlatot teszi, kivéve, ha védett tárgyak esetében az 1963. évi 9. sz. tvr-ben biztosított módon elővásárlási
jogát a múzeum gyakorolja.

3. A Kft. mint kereskedelmi képviselő az árvereztető megbízó nevében és képviseletében, annak teljes
körű meghatalmazása alapján jár el, e meghatalmazás alapján jogosult az aukció során legmagasabb vételárat
kínáló vevővel az adás-vételi szerződés megkötésére és a vételár átvételére. Ennek értelmében az
adás-vételi szerződés az árvereztető (megbízó) és az árverező (vevő) között jön létre.

4. A vevő a kereskedelmi képviselő részére közvetítői (megbízási) díjat tartozik fizetni. A megbízási díj
a leütési ár 15%-a, amely azÁFÁ-t tartalmazza.

5. Az árverés során, ha az árverésvezető az ajánlattevőt egyértelműen azonosítani nem tudja, bármely
okból a vevő személye pontosan nem állapítható meg, vagy ha az ajánlattételt az árverésvezető nem vette
észre, az árverés folytatható.

6. A vevő a megvett tárgy elszállításáról saját költségére és veszélyére nyomban gondoskodni köteles.
Ennek elmulasztása esetén a Kft. nem felel a tárgy megsérüléséért, vagy bármely más módon bekövetkező
értékcsökkenéséért. Az árverést követő 3. naptári naptól pedig 5% tárolási díjat számít fel.

7. A kifizetett, illetve megvett tárgyat visszavenni és újra árverésre bocsátani tilos.

8. Tilos mindenféle összebeszélés, társulás, vagy vállalkozás, amely arra irányul, hogy 3. személyt szerfelett
magas vételár kínálására rávegyen és így megkárosítsa. Ugyancsak tiltva van mindenféle, az árverési
eredményt befolyásoló összebeszélés, a nyereségen való osztozkodás, vagy előny igérgetése.

9. Az árverést megelőző kiállításon minden árverésre kerülő tárgy megtekinthető. A tárgyak szavatosság
nélkül minden hibájukkal és hiányosságukkal együtt abban az állapotban kerülnek eladásra, amelyben
az árverés idején vannak. Leütés után a Kft. semmiféle felszólamlást nem vesz figyelembe kivéve, ha a
tárgy hamis és az árverési katalógusban eredetinek van feltüntetve. Ez esetben a vevő a Ptk-ban meghatározott
módon és időn belül felszólamlással élhet.

10.Akiállításon megtekinthető és az árverés idején vételre felkínált tárgyakat a kikiáltási áron alul a Kft.
nem adja el. Az árverező által tett árajánlatért és a megfizetett árverési árért a Kft. semmiféle felelősséget
nem vállal.

11. Ha a vevő személyesen nem kíván részt venni az árverésen, úgy az általa adott vételi megbízás alapján
helyette a Kft. hivatalból árvereztet megbízásának megfelelően. Ez esetben a vételi megbízásban meghatározott
összeg 40%-a előlegképpen az árverést megelőzően a Kft. javára megfizetendő, amiről a megbízó
átvételi elismervényt kap. Ha ugyanarra a tárgyra 3. személy magasabb összegű vételi megbízást ad,
vagy az árverésen bármely vevő magasabb ajánlatot tesz, a megbízó a megfizetett előleget az árverés után
minden levonás nélkül jogosult visszakapni a megfizetéskor kapott elismervénye ellenében.

Fleck és Társa Kft.

 

ARHÍV

aukció katalógus - 2011 MÁJUS(pdf formátumban 79MB)
aukció katalógus - 2010 NOVEMBER(pdf formátumban 12MB)
aukció katalógus - 2010 MÁJUS(pdf formátumban 9MB)
aukció katalógus - 2009 DECEMBER(pdf formátumban 9MB)
aukció katalógus - 2009 MÁJUS(pdf formátumban 9MB)
aukció katalógus - 2008 NOVEMBER(pdf formátumban 17MB)

leütési lista - 2011 MÁJUS(jpg formátumban)
leütési lista - 2010 NOVEMBER(pdf formátumban)
leütési lista - 2010 MÁJUS(pdf formátumban)
leütési lista - 2009 DECEMBER(pdf formátumban)
leütési lista - 2009 MÁJUS(pdf formátumban)
leütési lista - 2008 NOVEMBER(pdf formátumban)

a dokumentumok olvasásához szükséges Adobe Reader itt letölthető

 

 

 


Tátra utca 4.

 

 


érembolt

 

 


aukciós terem

 

 

kezdőlap | honlaptérkép | elérhetőség
TÁTRA GALÉRIA ÉREMBOLT 2000 - 2009

acrobat